Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wij ondersteunen uw business
Marktontwikkelingen Schadeherstel Sector

De schadeherstelsector veranderd de komende jaren als gevolg van onder andere;

 • Introductie door FOCWA en BOVAG van een nieuwe kwaliteitsnorm  ('FOCWA Standaard' en 'BOVAG Erkend Schadeherstel')
 • Toenemende complexiteit van schadeherstel als gevolg van technologische ontwikkelingen 
 • Invoering van een 'Merk Erkend Schadeherstel Programma' door auto-importeurs
 • Sturing door opdrachtgevers op basis van "Merk Erkenning' e/o 'Cosmetisch of 'Complex'
 • Vergrijzing van medewerkers in de sector

Daarnaast staat de schadeherstelsector al jaren onder druk door; 

 • Structureel dalend schadeherstel aanbod
 • Constante tarieven druk & toenemende eisen van grote opdrachtgevers
 • Vereiste aanvullende investeringen in equipment en opleiding en training van medewerkers i.v.m. toenemende complexiteit van schadeherstel
 • Slecht door de sector kunnen vermarkten van het leveren van hoogwaardig technologisch werk
 • Structurele overcapaciteit (schatting 30 a 35%)

Doordat het schadebedrag per reparatie toeneemt, blijft de totale omzet binnen de branche wel stabiel. De huidige overcapaciteit zal hierdoor waarschijnlijk gehandhaafd blijven, tenzij het aantal schadebedrijven in de markt structureel afneemt. Echter, de kans dat dit op korte termijn gebeurt, is onwaarschijnlijk.De Rabobank verwacht in 2017 een lichte volumedaling vergeleken met 2016. De oorzaken zijn: de veiligere wegen, de verdere intrede van veiligheid- en hulpsystemen, minder gereden zakelijke kilometers en de veranderde houding en behoeften van de consument. De auto is minder statussymbool en lichte schades worden minder vaak gerepareerd. 

De huidige veranderingen in de markt hebben nu al stevige gevolgen voor de schadeherstelbedrijven. Grootschalige uitrol van telematicaontwikkelingen in de toekomst zullen nog meer impact hebben op de schadebranche. Berijders en hun auto's zijn straks volledig connected. Niet alleen gaat de schadelast nog verder omlaag, het gaat dan ook om big data en hoe je daar als ondernemer op kunt aanhaken met je eigen bedrijf. Dat vraagt veel aanpassingen in de bedrijfsvoering van individuele bedrijven, maar ook om samenwerking in de schadeketen, met dealerbedrijven, of kiezen voor specialisatie, bijvoorbeeld op bepaalde type schades. Toegewijd en gekwalificeerd personeel is daarbij een eerste vereiste en dat vraagt ook om aandacht voor voldoende instroom van jonge krachten.

Algemene Voorwaarden

1/3 van alle schadeherstelbedrijven maken structureel verlies!

De ontwikkelingen in de schadeherstelsector vraagt om een “ strategische heroriëntatie" van de schadeondernemers en vereist bovendien “een andere benadering van ondernemerschap"! Het is nu tijd voor het maken van de juiste strategische keuzes. Daarbij is daadkracht nodig van de schadeondernemers. Dat kan in sommige gevallen ook de keuze voor bedrijfsbeëindiging betekenen. Het is namelijk onontkoombaar dat het aantal schadeherstelbedrijven de komende jaren verder gaat afnemen.

Daarvoor is een goed financieel- en operationeel inzicht in de huidige bedrijfsvoering noodzakelijk!

Logo_Schade_performance_Scan.jpg

Rolin Schadebedrijf Support is een onderdeel van de Rolin Automotive Groep en heeft ter ondersteuning van het verkrijgen van een goed financieel- en operationeel inzicht een ´Schade Performance Scan©' voor het schadeherstelbedrijf ontwikkeld bestaande uit;

 • Een Balans analyse (incl. prognosemodel o.b.v. geplande (des-) investeringen in komende 3 jaar)
 • Een Winst & Verlies analyse
 • Een budgetteringsmodel
 • Een kostprijs calculatiemodel
 • Een maandelijks overzicht van budget versus realisatie
 • Een liquiditeitsprognose model
 • Een operationele performance scan
 • Een overall dashboard rapportage

Voor meer informatie over de ´Schade Performance Scan´download hieronder de brochure;

Introductie Schade Performance Scan

Ons verder Dienstenaanbod

Naast de´Schade Performance Scan©´ biedt Rolin Schadebedrijf Support eveneens een breed Dienstenaanbod voor de Schadeherstelbedrijven bestaande uit onder andere:

 • Advies en begeleiding bij het optimaliseren van het financieel & operationeel bedrijfsresultaat
 • Advies en begeleiding bij Fusies, Overnames, Bedrijfsopvolging en Bedrijf exit
 • Advies en begeleiding bij Bedrijfsfinanciering
 • Supportdiensten voor het Schadeherstelbedrijf

Voor een volledig overzicht van ons totale Dienstenaanbod voor het Schadeherstelbedrijf download hieronder de brochure;

Dienstenaanbod Schadeherstelbedrijf