Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Rolin Dealer Support
Marktontwikkelingen Autoretail sector

Door BOVAG wordt in het Rapport Automotive Retail in 2020 - deel II “SAMEN WERKEN AAN RETAILBELEVING" aangegeven dat in de afgelopen twee decennia de wijze van verkoop- en onderhoud en reparatie van auto's ingrijpend is veranderd en een nieuwe realiteit is ontstaan. Kenmerkend voor deze nieuwe realiteit zijn;

 • ·Een veranderende behoefte aan mobiliteit: de behoefte aan mobiliteit blijft stabiel, maar de behoefte aan autobezit neemt af.
 • ·Een veranderende klantreis: de klant zoekt eerst alle auto informatie op het internet en gaat pas na volledig geïnformeerd en overtuigd te zijn van zijn keuze naar de dealer voor de proefrit ter bevestiging van de juiste auto alvorens over te gaan tot een aankooptransactie
 • ·De klant wil een consistent beeld over alle kanalen van merk en product (merkbeleving).

·Daarnaast heeft de Auto Retail sector te maken met een structureel veranderende omvang en samenstelling van het Nederlands wagenpark: de verkoop van nieuwe auto's stabiliseert op een langjarig gemiddelde van 400.000. De verkoop van nieuwe auto's is daarmee een vervangingsmarkt. Verkoop van gebruikte auto's is eveneens stabiel.

Deze veranderingen betekent volgens BOVAG dat klantretentie, ofwel het vasthouden van de klant en herhaalaankopen de sleutels vormen tot langdurig succes van het dealerbedrijf.

De klant heeft daarbij nu andere verwachtingen van de dealer. Het is niet langer genoeg om alleen een distributiekanaal te zijn: de dealer moet een retailbeleving bieden, waar de beleving van merk, product en dealer samenkomen in gepersonaliseerd contact dat past bij de manier waarop de klant het voertuig en bijkomende diensten tot zijn of haar beschikking wil hebben. En het is zaak dat dealers snel werk maken van die transitie, want nieuwe toetreders staan te trappelen en het landschap van aanbieders is sterk in ontwikkeling!

Doelstelling daarbij is het optimaliseren van de merkbeleving / klantloyaliteit, het rendement en de continuïteit van het dealerbedrijf.

Rolin Dealer Support is een onderdeel van de Rolin Automotive Groep en adviseert & ondersteunt dealerbedrijven bij het optimaliseren van de interne bedrijfsvoering en in het transitieproces naar een duurzaam succesvol en winstgevende onderneming.

Hierbij is onder andere een goed inzicht in de huidige commerciële-, operationele- en financiële bedrijfsvoering van het dealerbedrijf noodzakelijk!

Algemene Voorwaarden

Logo_Dealer_Performance_Scan.jpg

Ter ondersteuning van het verkrijgen van een goed inzicht in de huidige bedrijfsvoering van het dealerbedrijf heeft Rolin Dealer Support een ´Dealer Performance Scan©' voor het dealerbedrijf ontwikkeld bestaande uit;

 • Een Balans analyse (incl. prognosemodel o.b.v. geplande (des-) investeringen in komende 3 jaar)
 • Een Winst & Verlies analyse
 • Een Budgetteringsmodel
 • Een kostprijs calculatiemodel
 • Een maandelijks overzicht van budget versus realisatie
 • Een liquiditeitsprognose model
 • Een operationeel- en financieel performance scan (incl. benchmarking)
 • Een overall dashboard rapportage

Voor meer informatie over de Dealer Performance Scan©' download hieronder de brochure

Introductie Dealer Performance Scan

Ons verdere Dienstenaanbod

Naast de´Dealer Performance Scan©´ biedt Rolin Dealer Support eveneens een breed Dienstenaanbod voor Dealerbedrijven bestaande uit onder andere:

 • Advies en begeleiding bij het optimaliseren van het bedrijfsresultaat in Sales & Aftersales
 • Advies en begeleiding bij de implementatie van nieuwe businessmodellen (Autoretailer--> One Stop Full Mobiliteit Service Provider)
 • Advies en begeleiding bij Fusies, Overnames, Bedrijfsopvolging en Bedrijf exit
 • Advies en begeleiding bij Bedrijfsfinanciering

Voor een volledig overzicht van ons totale Dienstenaanbod download hieronder de brochure;

Dienstenaanbod Dealerbedrijven