Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Wij ondersteunen uw business

Disclaimer

De Rolin Automotive Groep stelt het zeer op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en een bezoek brengt aan onze internetsite. Wij streven ernaar dat de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven. Uiteraard zijn hierbij wijzigingen in afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de Rolin Automotive Groep internetsite kunnen dus op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright ©

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan de Rolin Automotive Groep en/of haar leveranciers , hiermee in het vervolg aangeduid met Rolin Automotive Groep.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Rolin Automotive Support.


Uw vragen, suggesties en commentaar

De Rolin Automotive Support geeft er de voorkeur aan om geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etcetera die wij van u ontvangen wordt door de Rolin Automotive Groep gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. De Rolin Automotive Groep behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door de Rolin Automotive Groep verzonden e-mail

Door de Rolin Automotive Groep verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Rolin Automotive Groep staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Algemene Voorwaarden

U kunt voor het raadplegen van onze Algemene Voorwaarden deze hieronder downloaden

Algemene Voorwaarden Rolin Automotive Support